Sjösättning

Om du seglar en mindre båt och kommer med trailer kan du sjösätta vid Islingeviken där det finns ramp.

Men då måste du masta på när du paddlat cirka 300 meter till starten.

Har du en större båt kan du sjösätta hos VSS, Vikingarna, där det finns ramp.

VSS ligger snett emot starten.

Kontakta då VSS hamnkapten Jonas Ericson på tfnr 076 12 28 946.

Levitra

Syftet med att ta Levitra för att behandla ED är att hjälpa kroppen att anpassa sig till låga testosteronnivåer och därmed öka den erektila funktionen. I vissa fall kan Levitra förskrivas av en läkare i kombination med andra läkemedel för att öka erektionen.

Förutom användningen för att behandla ED finns det flera andra hälsoproblem i samband med att man tar för mycket testosteron. Dessa inkluderar kardiovaskulära problem, högt blodtryck, njurproblem och andra psykiska störningar. Levitra kan också användas för att hjälpa till att kontrollera symtom i samband med depression.

Även om de positiva rapporterna verkar väga upp de negativa måste mer forskning göras i ämnet innan en fast slutsats kan dras. Det rekommenderas att en person som tar Levitra för att behandla sin ED konsulterar en läkare för att vara säker på att läkemedlet är säkert. innan han eller hon använder det. Vissa personer rapporterar att de som tar Levitra har hjälpt dem att uppnå eller bibehålla en erektion som varar längre än sex timmar under sex.