ORCi

ORCi Scoring kommer att ske enligt Performance Curve Scoring med bantyp ”Circular/Random” och med hjälp av ORC Scorer, enligt Svenska Havskappseglingsförbundets rekommendation.