Kappseglingstips

Man kan, något förenklat, säga att det finns tre vägar att gå för den som vill segla snabbare.

• Det enklaste sättet, som dock kostar pengar, innebär att du köper nya och snabbare segel.

• Det andra alternativet, som endast kostar energi, innebär att du slipar ner och spacklar botten till perfektion. Glöm då inte att även roder och köl måste formas. Oftast finns det profiler hos respektive klassförbund som visar hur du ska göra.

• Det tredje alternativet kräver att du använder insidan av huvudet.

Du ska då eftersträva att alltid segla i fri vind och inte låta dig läas av land eller större båtar. Där har du mycket speed att vinna.