Banan

Byggprojektet Lilla Lidingöbron påverkar Lidingö Runts bana 2020.
För mera detaljer ser banbeskrivningen.

Banan seglas motsols runt Lidingö. Starten sker nedanför Foresta och sedan seglar man norr om Fjäderholmarna, ost om Duvholmen, genom en gate utanför Bosö Institutet, söder om Storholmen i Stora Värtan, väst om Strömsö med målgång utanför Torsviks fyr.

Banan är cirka 13,5 distansminuter lång.

Första start sker normalt omkring klockan 10.00.

Rekordet runt Lidingö har den extrema trimaranen Hi-Q som klarade av banan på 55 minuter, det vill säga ungefär 14 knop i snittfart.

Snabbaste enskrovsbåt är hittills Big-T som gjorde varvet på 1 timme och 22 minuter.

De fem grunden ute på Askrikefjärden, där Bosögrundet, Prästgrundet och Norrängsgrundet är de mest kända, brukar regelbundet besökas av tävlande trots att de är tydligt markerade på sjökorten.

Åskådare kan följa tävlingen längs Lidingös stränder. Bästa platsen varierar med väder och vind.

Åker du T-bana så åker du till Ropsten och tar sedan bussen över bron om du inte väljer att promenera.